Departamentul E.S.C.

Departamentul de Energetica și Știința Calculatoarelor

Programe de studii

martie 29th, 2012

Învățământ universitar de licență, cu durata de 4 ani – zi

Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației

Domeniul Inginerie Energetică

Programul de studiu:
Tehnologia Informației

Energetică industrială

mai multe pe site EIE...

Învățământ universitar de master, cu durata de 1,5 ani – zi

1. Conducerea şi informatizarea proceselor termo şi electroenergetice 2. Echipamente şi tehnologii moderne în energetică
 Competente:
(Anexa 1, Anexa 2)