Departamentul E.S.C.

Departamentul de Energetica și Știința Calculatoarelor

Membrii departamentului

martie 27th, 2012

Departamentul EMSC. este format dintr-un număr de 22 cadre didactice si 1 persoană aparţinând personalului auxiliar.

Cadre didactice

Prof. dr. ing. Culea George

Director departament

Prof. dr. ing. Sajin Tudor

Prof. dr. ing. Rotar Dan

Prof. dr. ing. Hazi Gheorghe

Prof. dr. ing. Livinţi Petru

Prof. dr. ing. Florescu Iulian

Conf. dr. ing. Ababei Ştefan

Prodecan

Conf. dr. ing. Puiu-Berizinţu Mihai

Responsabil cu managementul calitatii

Ş.l.dr. ing. Grigore Roxana

Responsabil cu managementul cercetarii stiintifice si relatii internationale

Ş.l.dr.ing.Pruteanu Eusebiu

Responsabil cu managementul financiar

Ş.l. dr.ing. Popa Sorin

Ş.l.dr. ing. Puiu Gabriel

Sl. dr. ing. Buzduga Roxana

Asistent. dr.ing. Andrioaia Dragoş

Asistent. dr. Ing. Nedelcu Iulian

Asistent. dr. Ing. Vernica Sorin