Departamentul E.S.C.

Departamentul de Energetica și Știința Calculatoarelor

Contact

martie 26th, 2012

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Adresa: Calea Mărăşeşti 157, 600115 – Bacău, România
Fax: +40 234/545753
Telefon: +40 234/542.411, int. 101
E-mail: rector@ub.ro

 

FACULTATEA DE INGINERIE
Adresa: Calea Mărăşeşti 157, 600115 – Bacău, România
Telefon/Fax: +40 234/580170
Telefon: +40 234/542.411, int. 105, 111
E-mail: decaning@ub.ro

 

DEPARTAMENTUL  ENERGETICĂ, MECATRONICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR
Adresa: Calea Mărăşeşti 157, 600115 – Bacău, România
Fax: +40 234/580170
Telefon: +40 234/542.411, int. 132
E-mail Director Departament: gculea@ub.ro