Departamentul E.S.C.

Departamentul de Energetica și Știința Calculatoarelor

Colaborari internationale

martie 27th, 2012
 • UNIVERSITE DE LIMOGES, FRANCE
 • INSA LYON, FRANCE
 • UNIVERSITE PIERRE MENDES GRENOBLE, FRANCE
 • UNIVERSITE HENRI POINCARE NANCY – FRANCE
 • UNIVERSITE DU HAVRE, FRANCE
 • UNIVERSITE D’ARTOIS, FRANCE
 • UNIVERSIDADE DO PORTO – PORTUGAL
 • UNIVERSITATEA CASTILLA LA MANCHA DIN ALBACETE,  SPANIA
 • POLITECNICO DI TORINO – ITALIA
 • UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
 • INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
 • STATE EDUCATION INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION “PETROZAVODSK STATE UNIVERSITY”, PETROZAVODSK, REPUBLIC OF KARELIA, RUSSIA;
 • UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA;