Departamentul E.S.C.

Departamentul de Energetica și Știința Calculatoarelor

Plan Invatamant anul IV En

mai 7th, 2014

Domeniul: Inginerie Energetică

Specializarea: Energetică Industrială

 

STRUCTURA

ANULUI ″ IV ″ DE STUDIU

Nr. crt.

Disciplina

Nr. credite

Forma de verificare

Semestrul

Audit energetic

3

E

1

Inteligenţa artificială

3

E

1

Fiabilitatea instalaţiilor energetice

4

E*

1

Creativitate tehnică

4

C

1

Tehnici de optimizare în energetică

4

E

1

Utilizarea energiei electrice

4

E*

1

Microprocesoare

4

C

1

Ingineria protecției mediului în industrie

4

C

1

Protecţia instalaţiilor energetice

4

E

2

Automatizarea proceselor industriale

4

E*

1

Managementul activelor din sectorul energetic

3

E

2

Management de proiect

3

C

2

Antreprenoriat

3

C

2

Aplicații integrate pentru întreprinderi

3

C

2

Elaborare proiect de diplomă

3

C

2

Practica de specialitate – 2 săptămâni ´ 30 ore

7

C

2

E- examen

E*- examen scris şi oral

C- Colocviu

 

 

 

Plan Invatamant an III En

mai 7th, 2014

Domeniul: Inginerie Energetică

Specializarea: Energetică Industrială

STRUCTURA

ANULUI ″ III ″ DE STUDIU

Nr. crt.

Disciplina

Nr. credite

Forma de verificare

Semestrul

1.

Reţele electrice

6

E*

1

2.

Echipamente hidromecanice auxiliare

4

C

1

3.

Producerea energiei electrice şi termice

3

E

1

4.

Echipamente şi instalaţii termice

5

E*

1

5.

Energetica clădirilor

3

C

1

6.

Sănătate și securitate ocupațională.

3

C

1

7.

Achiziţia şi prelucrarea datelor

6

E

1

8.

Echipamente electrice

3

E

2

9.

Baze de date

3

E

2

10.

Transportul agenţilor energetici

3

C

2

11.

Utilizarea energiei termice

4

E*

2

12.

Partea electrică a centralelor şi staţiilor

4

E*

2

13.

Utilizarea energiei apelor

3

E

2

14.

Surse regenerabile

3

C

2

15.

Teoria sistemelor și reglaj automat

3

C

2

16.

Practica – 3 săptămâni ´ 30 ore

4

C

2

E- examen

E*- examen scris şi oral

C- Colocviu

 

 

 

Plan Invatamant an II En

mai 7th, 2014

Domeniul: Inginerie Energetică

Specializarea: Energetică Industrială

 

STRUCTURA

ANULUI ″ II ″ DE STUDIU

Nr. crt.

Disciplina

Nr. credite

Forma de verificare

Semestrul

Metode numerice

4

E

1

Rezistenţa materialelor.

4

E

1

Energetică generală

3

C

1

Bazele electrotehnicii 1

3

E*

1

Termotehnică

3

E

1

Combustibili şi instalaţii de ardere

3

C

2

Electronică

3

E*

1

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

4

C

1

Educaţie fizică şi sport 3

1

A/R

1

Engleza tehnică 3/Franceză tehnică 3

2

C

1

Bazele electrotehnicii 2

4

E*

2

Electronică industrială de putere

3

C

2

Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice

3

E

2

Maşini termice

3

E

2

Maşini şi acţionări electrice

3

E

2

Engleza tehnică 4/ Franceză tehnică 4

2

C

2

Mecanica fluidelor

4

E*

2

Transfer de căldură și masă

4

C

2

Educaţie fizică şi sport 4

1

A/R

2

Practică – 3 săptămâni ´ 30 ore

4

C

2

E- examen

E*- examen scris şi oral

C- Colocviu

 

 

 

Plan Invatamant an I En

mai 7th, 2014

Domeniul: Inginerie Energetică

Specializarea: Energetică Industrială

STRUCTURA

ANULUI ″ I ″ DE STUDIU

Nr. crt.

Disciplina

Nr. credite

Forma de verificare

Semestrul

1.

Analiză matematică

4

E*

1

2.

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

4

E*

1

3.

Chimie

3

E

1

4.

Utilizarea avansată a calculatorului

7

C

1

5.

Etică şi comunicare tehnică

4

C

1

6.

Fizica 1

3

E

1

7.

Ştiinţa şi ingineria materialelor

3

E

1

8.

Educaţie fizică 1

1

A/R

1

9.

Engleza tehnică 1/ Franceza Tehnica 1

2

C

1

10.

Matematici speciale

4

E*

2

11.

Fizica 2

4

E*

2

12.

Grafică asistată

5

C

2

13.

Limbaje de programare inginereşti

3

C

2

14.

Tehnologia materialelor

4

E

2

15.

Mecanică

4

E

2

16.

Educaţie fizică 2

1

A/R

2

17.

Economie generală

4

C

2

18

Engleza tehnică 2/ Franceza Tehnica 2

2

C

2

 

 

Plan invatamant an IV MR

iunie 13th, 2013

Domeniul: Mecatronica si Robotica
Programul de studii: Mecatronica
An universitar 2012/2013

 STRUCTURA

ANULUI “IV” DE STUDIU

Nr. Crt.

Disciplina

Nr. credite

Forma de verificare

Semestrul

1.

Elemente constructive ale roboţilor

6

E

1

2.

Proiectare asistata

3

C

1

3.

Masini electrice speciale si actionarea lor

4

E*

1

4.

Tehnici de optimizare

4

C

1

5.

Inteligenţă artificială

6

E*

1

6.

Automatizare proceselor industriale

7

C

1

7.

Electronică analogică

4

E

2

8.

Controlere programabile

3

E

2

9.

Proiectarea sistemelor mecatronice

4

E

2

10.

Management de proiect

3

C

2

11.

Hidronică şi pneutronică

3

C

2

12.

Sisteme de conducere in robotica

3

E

2

13.

Elaborare proiect de diploma

3

C

2

14.

Practica de specialitate 2săptămâni x 30 ore(Finalizare proiect diploma)

7

C

2

E- examen
E*- examen scris şi oral
C- Colocviu

Plan invatamant an III MR

iunie 13th, 2013

Domeniul: Mecatronica si Robotica
Programul de studii: Mecatronica

 An universitar 2012/2013

 STRUCTURA

ANULUI “III” DE STUDIU

 

Nr. Crt.

Disciplina

Nr. credite

Forma de verificare

Semestrul

1.

Structuri mecanice pentru mecatronică

6

E

1

2.

Tolerante si control dimensional

5

E

1

3.

Microprocesoare

4

E*

1

4.

Achizitia si prelucrarea datelor

6

C

1

5.

Electronică digitală

5

E

1

6.

Senzori si traductoare

4

E

1

7.

Masini unelte si prelucrari mecanice

4

E

2

8.

Analiza si sinteza dispozitivelor numerice

4

C

2

9.

Reglaj automat

5

C

2

10.

Echipamente electrice

4

E

2

11.

Arhitectura calculatoarelor

3

E*

2

12.

Maşini electrice

3

C

2

13.

Acţionări hidraulice şi pneumatice

3

C

2

14.

Practica 3săptămâni x 30 ore

4

C

2

E- examen
E*- examen scris şi oral
C- Colocviu

Plan invatamant an II MR

iunie 13th, 2013

Domeniul: Mecatronica si Robotica

Programul de studii: Mecatronica

 An universitar 2012/2013

 STRUCTURA

ANULUI “II” DE STUDIU

 

Nr. Crt.

Disciplina

Nr. credite

Forma de verificare

Semestrul

1.

Rezistenţa materialelor

3

E

1

2.

Mecanisme si organe de masini 1

4

E

1

3.

Termotehnică

3

C

1

4.

Bazele electrotehnicii 1

5

E*

1

5.

Metode numerice

3

E

1

6.

Etica si comunicare tehnica/Chimie

4

C

1

7.

Dispozitive electronice

4

E*

1

8.

Educaţie fizică 3

2

C

1

9.

Engleza tehnică 3/Franceza tehnică 3

2

C

1

10.

Vibraţii mecanice

3

E

2

11.

Mecanisme si organe de masini 2

3

E

2

12.

Mecanica fluidelor

4

E

2

13.

Măsurări electrice şi neelectrice 1

3

E

2

14.

Teoria sistemelor

3

C

2

15.

Bazele electrotehnicii 2

5

E*

2

16.

Electronică industrială de putere

3

C

2

17.

Engleza tehnică 4/Franceza tehnică 4

2

C

2

18

Practica 3 săptămâni x 30 ore

4

C

2

E- examen
E*- examen scris şi oral
C- Colocviu

Plan Invatamant MR an I

iunie 13th, 2013

Domeniul: Mecatronica si Robotica

Programul de studii: Mecatronica

An universitar 2012/2013

 STRUCTURA

ANULUI “I” DE STUDIU

Nr. Crt.

Disciplina

Nr. credite

Forma de verificare

Semestrul

1.

Analiza matematica

4

E*

1

2.

Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala

4

E*

1

3.

Geometrie descriptivă

3

E

1

4.

Utilizarea calculatoarelor (ECDL)

3

C

1

5.

Etica si comunicare tehnica

3

C

1

6.

Ştiinţa şi ingineria materialelor

3

E

1

7.

Fizică 1

3

E

1

8.

Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I

3

E

1

9.

Educaţie fizică 1

2

C

1

10.

Engleză tehnică 1/Franceză tehnică 1

2

C

1

11.

Matematici speciale

4

E*

2

12.

Grafica asistata

4

C

2

13.

Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 2

4

E

2

14.

Fizică 2

3

E*

2

15.

Limbaje de programare inginereşti

3

C

2

16.

Mecanica

3

E

2

17.

Desen tehnic

3

C

2

18.

Educaţie fizică 2

2

C

2

19.

Engleză tehnică 2/Franceză tehnică 2

2

C

2

20.

Economie generală

2

C

2

E- examen
E*- examen scris şi oral
C- Colocviu

Laborator microprocesoare

aprilie 19th, 2012

1. Date de contact

Anul infiintarii laboratorului :2006

Locaţia: Calea Mărășești 157, Corp A, sala AP4, AP11

Contact: drotar@ub.ro

Telefon: +4(0234)580170

Fax: +4(0234)545753

Persoana care coordonează activitatea de cercetare

Nume:      Rotar Dan

Telefon:   +4(0723)231465

Fax:          +4(0234)542411

E-mail:     drotar@ub.ro

 2. Domenii de expertiză

 • Cercetări privind utilizarea şi programarea microcontrolerelor de tip Microchip, Atmel şi Texas Instruments în sistemele și tehnologiile informaționale
 • Cercetări privind aplicarea microprocesoarelor în Energetică, Mecatronică, Electronică și Automatică
 • Susținerea activităților de transfer tehnologic spre industria de profil
 • Programare în limbaje de nivel înalt şi în limbaj de asamblare
 • Programarea FPGA Xilinx Spartan 3E în VHDL şi Verilog
 • Realizarea aplicaţiilor de timp real pentru microsisteme şi procesoare de semnal;
 • Utilizarea interfeţelor on chip şi a interfeţelor off chip specializate
 • Aplicaţii industriale în baza tehnologiei one-wire
 • Analiza semnalelor cu procesoare DSP Microchip şi Texas Instruments
 • Utilizarea tehnologiei Jitag (Boundary Scan) pentru analiza, dezvoltarea şi testarea echipamentelor numerice complexe
 • Proiectarea la cerere a sistemelor numerice complexe

 3. Infrastructură

 • Reţea 11 calculatoare, 2006
 • Reţea 10 calculatoare – procesor Quad Core 2.3 GHz FSB 1.33 GHz 45nm, Placa de baza 1xParallel, 1xSerial PCI Express 2.0, Memorii DDR2 – 4GB -1066MHz, Placa video 512MB – GDDR3 PCI Express 2.0, DWD Writer, HDD 500GB – SATA2, Monitor LCD 19″, Mouse Optic PS2, Tastatura PS2, 2003
 • Pupitru experimental pentru studiul circuitelor digitale NX-4i, 2006
 • Interfață computer AX-2000 plus, 2006
 • Pupitru experimental pentru achiziție de date PDX-800, 2006
 • Sistem de dezvoltare pentru microcontrolere DS P/C30F, 2010
 • Parallax USB Oscilosciop, 2006
 • Sistem de dezvoltare PIC16F97X pentru microcontrolere Microchip NX-877+, 2006
 • Programator de microcontrolere USB PIC /ds PIC, 2006
 • Sistem de dezvoltare pentru microcontrolere MCS-51, 2006
 • Sistem de dezvoltare pentru microcontrolere MCS-51 V 2.1, 2006
 • JITAG programmer board JTAG-430, 2006
 • Convertor analog/ numeric 8 canale 10-bit QX-108, 2006
 • Osciloscop HAMEG HM 303, 2006
 • Sistem cu 8 module de achizitie de date National Instruments tip NI Compact DAQ, 2010
 • Interfaţă sistem de achizitie de date National Instruments tip NI Compact DAQ – Desktop computer cu aplicații suplimentare pentru calcule şi simulări complexe (Memorie RAM-4096 MB tip DDR3, Procesor-Intel® Core i3, Frecvență procesor-3100/3400 MHz, Capacitate memorie video – Cache L2-6144 KB, Capacitate HDD-750 GB, Sistem de operare 64-bit Windows 7 Professional),  2010
 • Sonde, traductoare și aparate digitale de măsurare a temperaturii prin contact direct (tip HI 93510N, tip ET 2000 și tip FT 1202) și în infraroșu (tip IKS-Te/Ti, model IP 700D, tip TMD90 Ași tip CYCLOPS 100, termocameră tip FLIR), presiunii (tip PSP), debitului (tip PSF 100 și tip Vent Captor 3205.30), vitezei (tip TMA10A), turației (tip 1/UT371), compoziției gazelor (tip MADUR GA 12+), umidității aerului (tip DT-3), 2010-2011
 • Placa de achiziție date AXIOM 5411, 2000
 • Sistem de dezvoltare Digilsim Basys cu FPGA SPARTAN 3E, 2009

 4. Facilități oferite

 • Facilitățile unei reţele de 10 calculatoare performante şi o reţea de 11 calculatoare cu soft pentru programare în limbaj de asamblare în mediul MPLAB, Xilinx ISE 11, BASCOM
 • Sisteme de dezvoltare
 • Standuri de măsurare și simulare la licență, la masterat și la doctorat, 2005-2011
 • Aplicații de simulare, de achiziție și de prelucrare a datelor experimentale: LabView; Matlab (2010), Matlab (v.6.1); NeuroSim; Mathcad 14 Professional, Mathcad 13, Mathcad 2000 Pro, Mathcad 7; Cosmos, Solid Works (2003); Mapple 7; StatGraphics Plus (v.5.0.1); Volfram Mathematica (v.4.1); Cosmos Flow; Mathematica (v.4.0); S-PLUS 2000 Pro; Scientific Notebook (v.3.5); Scientific Word (v.3.5); 4 Link Calculator (v.1.1); Beautiful Calculator (v.1.1); Chemix School (v.1.91); Math Teacher Assistant (v.1.4); Mathematics Worksheet Factory Deluxe (v.1.7.5); MatheMax Pro (v.1.31); Universal Conversion Calculator (v.1.0); MathMaker Fractions Edition (v.1.0); Microcal Origin (v.6.10.52); pmaCalc (v.1.5); Alta (v.1.0.8); SNCalc (v.2.2); Statit Professional QC (v.5.2.8); Flying Fox (v.1.0.7); SteamTab by ChemicaLogic SteamTab Companion (v.1.0.0.2), WaterSteamPro60en (v.6.0.1.36).

 5. Utilizare

 • Dezvoltarea unor cursuri de perfecţionare în electronică digitală şi sisteme numerice
 • Implementarea unor soluţii de automatizare pe microcontrolere, procesoare de semnal şi FPGA cadrul contractelor de cercetare.
 • Dezvoltarea unor interfeţe de programare şi testare a sistemelor numerice complexe
 • Realizarea de simulatoare
 • Dezvoltarea unui curs la master şi utilizarea echipamentelor în realizarea unor lucrări de licenţă şi disertaţie
 • Cercetare ştiinţifică aplicativă in cadrul: contractelor de cercetare şi programelor derulate
 • Dezvoltarea activităților didactice și de cercetare la licență, masterat şi doctorat cu utilizarea echipamentelor în realizarea unor lucrări de licenţă, a unor disertaţii de masterat și a unor teze de doctorat în colaborare cu alte specializări și colective din departament și universitate

 6. Tipuri de certificate ce pot fi emise de laborator

 • Certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare de scurtă durată in sisteme digitale.
 • Analize ale funcţionarii sistemelor digitale
 • Certificare programare în domeniul microsistemelor în limbaj de asamblare şi în limbaje de nivel înalt (C, Basic, Pascal)

 7. Colaborări internaționale

Universitatea din Limoges și Universitatea din Artois, Franta.

 8. Realizare contracte

Titlul Număr contract, beneficiar Director

Metode avansate de control pentru eficientizarea producerii şi utilizării energiei

CEEX 2005-2007

cod PC-D05-PT17-154

Responsabil Univ.  din Bacău, Culea George

Inteligent Energy Europe

EIE/07/547/SI2.499065 Resposabil Univ. din Bacău, Topliceanu Liliana

 9. Cărți

Titlul ISBN Autori
Electronică – circuite electronice – studiu prin simulare, Editura „Tehnică Info”, Chişinău, 2005 9975-63-266-1 Rotar Dan
Procesarea digitală a semnalelor, Editura „Tehnică Info”, Chişinău, 2005 9975-63-269-6 Rotar Dan
Arhitectura sistemelor de calcul, Editura Alma Mater, Bacău, 2007 978-973-1833-24-8 Rotar Dan, Angheluţ Marius
Electronică digitală, Editura Alma Mater, Bacău, 2007 978-973-1833-26-2 Rotar Dan
Microprocesoare, Editura Alma Mater, Bacău, 2007 978-973-1833-29-3 Rotar Dan
Inteligenţă artificială, Editura Alma Mater, Bacău, 2007 978-973-1833-28-6 Rotar Dan
Ingineria programelor, Editura Alma Mater, Bacău, 2007 978-973-1833-27-9 Rotar Dan
Sisteme de operare, Editura Alma Mater, Bacău, 2007 978-973-1833-61-3 Rotar Dan

 10. Conferințe internaționale

 • MECAHITECH 2010 – The 2nd 23-24 septembrie 2010
 • OPROTEH 2011, The 9th International Conference Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
 • MECAHITECH 2011 – 3rd International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development Bucharest, Romania, 22 – 23 September 2011
 • PLUMEE 2011, 2 e colloque PLUridiciplinaire sur les Materiaux l’Environnment et l’Electronique France – Limoges, 30 & 31 mai et 1 juin 2011

Îndrumători de an, 2012/2013

aprilie 18th, 2012

Mecatronică

 • anul I    –  As. dr. ing. Nedelcu Dragoș Iulian
 • anul II   – Prof. dr. ing. Pintilie Gheorghe
 • anul III – Conf. dr. ing. Topliceanu Liliana
 • anul IV  – Ş.l. dr. ing. Puiu Petru Gabriel

Tehnologia informaţiei

 • anul I    –  Ş.l.dr.ing. Popa Sorin
 • anul II  – Ş.l.dr. ing. Pruteanu Eusebiu
 • anul III – Prof. dr. ing. Rotar Dan
 • anul IV  – Prof. dr. ing. Culea George

Enegetica Industriala

 • anul I   –  Ş.l. dr.ing. Buzdugă Ștefania Roxana
 • anul II  – Conf. dr. ing. Puiu Berizintu Mihai
 • anul III – Prof. dr. ing. Florescu Iulian
 • anul IV  –  Prof. dr. ing. Sajin Tudor

MASTERAT


Mecatronică avansată

 • anul I  – Prof. dr. ing. Stan Gheorghe
 • anul II – Prof. dr. ing. Livinti Petru

Echipamente și tehnologii moderne în energetica

 • anul I – Ş.l. dr .ing. Grigore Roxana
 • anul II – Prof. dr. ing. Hazi Gheorghe

Laboratorul de programare, informatică industrială, modelare și simulare

aprilie 9th, 2012

1. Date de contact

Denumire laborator Programare, informatică industrială, modelare și simulare
Universitatea de care aparține Universitatea “Vasile Alecsandri”din Bacău
Departamentul de care aparține Energetică, Mecatronică și Știința calculatoarelor
Anul înființării laboratorului 2005
Locaţia Calea Mărășești 157, Corp A, sălile AP23 și AP19
Contact (@) gculea@ub.ro
Telefon +4(0)234515711
Fax +4(0)234780170

2. Domenii de expertiză

 • Studii în domeniul Informaticii
 • Dezvoltarea de aplicații utilizând: baze de date,
  programarea orientată pe obiecte, programarea OpenGL, programarea web
 • Cercetări privind aplicarea tehnologiei informației în
  alte domenii
 • Susținerea activităților de transfer tehnologic
  spre industria de profil
 • Proiectarea sistemelor de automatizare cu controlere programabile
 • Cercetări privind utilizarea controlerelor programabile
  Shnaider, Simatic S7, Mitsubshi și Klockner Moeller în sistemele și
  tehnologiile informaționale
 • Modelarea şi simularea sistemelor: Grafcet, Reţele
  Petri.

3. Infrastructură

 • Reţea 10 calculatoare – procesor Quad Core 2.3 GHz FSB 1.33
  GHz 45nm, Placa de baza 1xParallel, 1xSerial PCI Express 2.0, Memorii DDR2 –
  4GB -1066MHz, Placa video 512MB – GDDR3 PCI Express 2.0, DWD Writer, HDD 500GB
  – SATA2, Monitor LCD 19″, Mouse Optic PS2, Tastatura PS2, 2010
 • Reţea 14 calculatoare, 2008
 • Antenă satelit,
 • Stand – Sistem automat de orientare panouri solare, 2007
 • Sistem de poziţionare V-Box II Diseq 1.0,
 • Stand Controller – Simatic S7-300 (CPU314), Modul extensie pentru
  Simatic S7 – SM323, Modul extensie pentru Simatic S7 – SM334, Sursă pentru
  Simatic S7-24V–PS307, Adaptor USB-Serial pentru Simatic S7, 2007
 • Panou operator Simatic, 2007
 • Stand Controller Mitsubishi AL2-24MR-D, 2008
 • Stand Controller Mitsubishi FX3U-16M, 2008
 • Stand controler Zelio,
 • Controler modular Twido TWDLMDA20DRT – Schnaider, 2006
 • Modul de intrări/ieşiri analogice TWDAMM3HT – Schnaider,
  2006
 • Controler compact PS 4 201 MM1 –Klockner Moeller,
 • Sistem cu 8 module de achizitie de date National Instruments tip
  NI Compact DAQ, 2010
 • Interfaţă sistem de achizitie de date National
  Instruments tip NI Compact DAQ – Desktop computer cu aplicații
  suplimentare pentru calcule şi simulări complexe (Memorie RAM-4096 MB
  tip DDR3, Procesor-Intel® Core i3, Frecvență procesor-3100/3400 MHz, Capacitate
  memorie video – Cache L2-6144 KB, Capacitate HDD-750 GB, Sistem de operare 64-bit
  Windows 7 Professional), 2010
 • Sonde, traductoare și aparate digitale de măsurare a
  temperaturii prin contact direct (tip HI 93510N, tip ET 2000 și tip FT
  1202) și în infraroșu (tip IKS-Te/Ti, model IP 700D, tip TMD 90 A și tip CYCLOPS 100, termocameră tip FLIR), presiunii (tip PSP), debitului (tip PSF 100
  și tip Vent Captor 3205.30), vitezei (tip TMA10A), turației (tip 1/UT371),
  compoziției gazelor (tip MADUR GA 12+), umidității aerului (tip
  DT-3), 2010-2011
 • Laboratory Virtual Instrumentation NI ELVIS/USB-6251 – 2 buc, 2008
 • Placă de achiziţie date NI PCI 6221, 2007
 • Placă de achiziţie date NI PCI 6225, 2007
 • Simulator de intrări analogice şi digitale,
 • Programator ELNEC Smart PROG2, 2009
 • Sistem de dezvoltare MicroChip, 2009
 • Osciloscop digital RIGOL DS 5062C 60 MHz – două canale, cu memorare, afişaj color, 2007

4. Facilitati oferite

 • Facilitățile unei reţele de 10 calculatoare performante
  şi ale unei reţele de 14 calculatoare cu soft pentru programare C++,
  Visual C++, soft pentru editarea programelor pentru PLC, inclusiv cu utilizarea
  acestora la elaborarea lucrărilor de licenă, disertațiilor de
  masterat și tezelor de doctorat
 • Kit-uri de aplicații Microsoft prin programul MSDNAA
 • Standuri de măsurare și simulare pentru lucrări de
  licență, masterat și doctorat, 2005-2011
 • Aplicații de simulare, de achiziție și de
  prelucrare a datelor experimentale: LabView; Matlab (2010); NeuroSim.

5.Aplicații

 • Dezvoltarea unor cursuri de perfecţionare în controlere
  programabile.
 • Implementarea unor soluţii de automatizare pe controlere
  programabile, puse la punct in cadrul contractelor de cercetare.
 • Dezvoltarea unor interfeţe grafice HMI
 • Realizarea de simulatoare
 • Dezvoltarea activităților didactice și de
  cercetare la licență, masterat şi doctorat cu utilizarea
  echipamentelor în realizarea unor lucrări de licenţă, a unor disertaţii
  de masterat și a unor teze de doctorat în colaborare cu alte specializări
  și colective din departament și universitate
 • Cercetare ştiinţifică aplicativă în cadrul
  contractelor de cercetare şi al programelor derulate

6. Tipuri de certificate ce pot fi emise de laborator

 • Certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare de
  scurtă durată in controlere programabile.
 • Analize ale funcţionarii sistemelor informatice
 • Certificare programare C++
 • Studii de Conversie profesională postuniversitare –
  Informatică

7. Colaborări internaționale

Universitatea din Limoges și Universitatea din Artois, Franta.

8. Contracte

Titlul Număr contract, beneficiar Director
Dezvoltarea aplicaţiilor în timp real utilizând PLC-uri 8 / 2010, 17.12.2010-2011 Culea George
Metode avansate de control pentru eficientizarea producerii şi utilizării energiei CEEX 2005-2007, cod PC-D05-PT17-154 Responsabil Univ. din Bacău, Culea George
Studiu privind soluţiile de automatizare a operaţiilor de dozare, ambalare şi etichetare 13/2005, Pambac S.A. Culea George
Modernizarea şi extinderea reţelei de calculatoare pentru laboratorul de reţele de calculatoare, CNFIS 2000 runda a 4-a COD 65 Culea George
Modelarea şi simularea echipamentelor staţiilor electrice în vederea prevenirii unor regimuri de avarie 22 din 1998 cod CNCSU 214 Culea George

Programa examenului de licență

aprilie 9th, 2012

SPECIALIZAREA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,SESIUNEA IULIE 2012


Proba I: Sisteme şi reţele informatice

 1. Perturbaţiile în sistemele digitale
 2. Proiectarea cu microprocesoare
 3. Modelarea sistemelor cu evenimente discrete
 4. Tehnici de gestionare a informaţiei de către sistemul de operare.
 5. Elemente privind reprezentarea, operarea si organizarea unui sistem numeric.
 6. Tipuri de date, operatori şi instrucţiuni în C++
 7. Programarea orientată pe obiecte
 8. Topologia reţelei de calculatoare. Metode de acces la reţelele locale
 9. Protocoale de comunicaţie
 10. Soluţii de realizare a reţelelor.
 11. Securitatea sistemelor informatice
 12. Programarea controlerelor
 13. Arhitectura, managementul, securitatea si utilizarea unei baze de date.
 14. Programare WEB
 15. Programare Visual C++
 16. Adresarea IP, mecanismul împărţirii în subreţele folosind VLSM;
 17. Rutarea statică şi dinamică folosind RIPv2 şi IGRP;
 18. Funcţionarea echipamentelor de reţea, corelarea acestora cu Modelul de referinţă OSI.

Bibliografie

 • Culea George, Ababei Ştefan, Popescu Cornel – Modelarea şi simularea sistemelor cu evenimente discrete – 2002, ISBN 973-96781-9-X
 • Dan Rotar, Microprocesoare, Editura Alma Mater", Bacau, ISBN 978-973-1833-29-3, 2007 Popa Sorin Eugen ,Reţele de calculatoare – note de curs şi aplicaţii Editura Alma Mater Bacău, 2007, ISBN: 978-973-1833-19-4;
 • Popa Sorin Eugen – Reţele de calculatoare locale – note de curs şi aplicaţii, Editura Alma Mater Bacău, 2007, ISBN: 978-973-1833-20-0;
 • Culea George – Controlere programabileTeorie şi aplicaţii Editura Tehnica – Info, Chisinau, 2005, ISBN 9975-63-272-6.
 • Hazi, Gh. Baze de date II, Editura Alma Mater, 2007
 • Culea George – Programarea calculatoarelor – Curs Universitatea Bacău 2001.

Proba II. Prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă

CCEMI

aprilie 6th, 2012

CENTRUL DE CERCETARE: ENERGETICĂ, MECATRONICĂ SI INFORMATICĂ

Centru de cercetare de tip B, acreditat la data de 07.06.2003


Domenii de cercetare în care centrul de cercetare este recunoscut:
Energetică, mecatronică, informatică

Subdomenii de cercetare în care centrul de cercetare este recunoscut:

 • Optimizarea funcţionării instalaţiilor energetice
 • Măsurări şi automatizări
 • Modelare, simulare şi programare pe calculator
 • Sisteme hardware și rețele de calculatoare

Potenţialul uman implicat în programele de cercetare ale centrului

 • Profesori: 6
 • Conferenţiari: 2
 • Şefi lucrări: 4
 • Asistenţi: 4
 • Preparatori: 6

Laboratoare de cercetare care funcţionează în cadrul centrului:

 • Laborator de Microprocesoare
 • Laborator de Programare, informatică industrială, modelare și simulare
 • Laboratorul de automatizări
 • Laboratorul de staţii şi posturi de transformare
 • Laboratorul de balanţe şi calitatea energiei
 • Laboratorul de protecţii prin relee
 • Laboratorul de termoenergetică
 • Laboratorul de echipamente electrice
 • Laboratorul de maşini electrice

Direcţii principale de cercetare:

 • Modelarea  orientată obiect a sistemelor discrete
 • Dezvoltarea de simulatoare software
 • Sisteme reconfigurabile inteligente bazate pe FPGA si procesoare software
 • Sisteme inteligente pentru modelarea, validarea si extragerea cunostintelor
 • Retele inteligente de senzori pentru aplicatii mobile
 • analiza şi optimizarea energetică a sistemelor termoenergetice
 • optimizarea regimurilor, schemelor şi acţiunilor de mentenanţă a staţiilor şi reţelelor electrice
 • studii asupra fiabilităţii instalaţiilor energetice şi sistemelor energetice
 • cercetări privind procesele de ardere şi reducerea emisiilor poluante
 • cercetări privind comanda optimala a sistemelor de actionare electrica
 • cercetări privind utilizarea comenzilor fuzzy in comanda motoarelor electrice
 • cercetarea sistemelor de comanda in bucla deschisa si in bucla inchisa utilizate la roboti industriali
 • studii privind măsurarea parametrilor in procesele energetice
 • studii privind utilizarea reţelelor neuronale în analiza armonică
 • cercătări privind protectia la impuls cu invertoare fuzzy-logic
 • modelarea si simularea proceselor cu evenimente discrete
 • modelarea proceselor tranzitorii ce apar la conectarea-deconectarea aparatajului de joasa frecventa prin retele Petri si modele mixte

Colaborări cu instituţii de învăţământ superior şi de formare profesională în domeniile didactic şi ştiinţific din străinătate:

 • Universite de Poitiers, L’Ecole Superieure d’Ingenieurs de Poitiers – Franta;
 • Universite de Limoges ENSIL L’Ecole Superieure d’Ingenieurs de Limoges, Franţa ;
 • Universitatea Castilla-La Mancha, Escuela Politecnica Superior de Albacete din Spania;
 • Universite du Havre – Franța;
 • Universidade do Porto – Portugalia;
 • Politecnico di Torino – Italia;
 • Universitatea d’Artois, IUT Bethune din Franţa;
 • Universitatea Tehnică a Moldovei.

Conferinţe ştiinţifice organizate de centrul de cercetare

 • Conferinţa Internatională de Energetică Industrială, ajunsă la ediţia a 8-a.
 • PLUMEE – colocviu francofon pluridisciplinar, ajuns la ediția a II-a.
 • OPROTEH, ajunsă la ediția a IX-a.

Conducerea administrativă a centrului de cercetare:

 • director general: prof.dr.ing. Dan Rotar
 • director ştiinţific: prof.dr.ing. Aneta Hazi
 • director economic: conf.dr.ing. Mihai Puiu-Berizinţu

Adresa centrului:

Universitatea “Vasile Alecsandri”din Bacău

Centrul de cercetare „Energetică, mecatronică şi informatică”

Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău

Telefon: 0234 542411, Fax: 0234 545753

E-mail: drotar@ub.ro , ahazi@ub.ro

Oportunități de angajare

aprilie 6th, 2012

Oportunităţile de angajare a absolvenţilor acestei specializări sunt în domeniul ocupaţiile posibile (conform COR):

 • Analist 213101, Programator 213102;
 • Proiectant sisteme informatice 213103;
 • Inginer de sistem în informatică 213901;
 • Administrator de reţea de calculatoare 213902;
 • Administrator baze de date 213903;
 • Programator de sistem informatic 213904;
 • Inginer de sistem software 213905;
 • Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator 213907;
 • Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice 213908;
 • Administrator de reţea de telefonie VOIP 213909;
 • Proiectant inginer de sisteme şi calculatoare 214419;
 • Inginer proiectant comunicaţii 214435;
 • Inginer sisteme de securitate 214438;
 • Profesori în învăţământul gimnazial 2322;
 • Designer instrucţional 325904;
 • Dezvoltator de e-learning 235905;
 • Designer pagini Web 245211;
 • Asistent de cercetare în informatică 250102;
 • Asistent de cercetare în comunicaţii 251406;
 • Asistent de cercetare în calculatoare 251415.

Zona posibilă de angajare este extinsă prin propunerea de către ACPART de a introduce noi ocupaţii specifice Tehnologiei Informației în COR: Administrator de sistem informatic, Administrator de sistem de calcul, Administrator site-uri Web, Analist pentru reţele şi sisteme de comunicaţii de date, Dezvoltator software de sistem, Dezvoltator aplicaţii Web, Inginer specialist în asigurarea calităţii software, Inginer specialist în testare sisteme informatice, Inginer specialist în securitatea calculatoarelor, Inginer specialist în întreţinere şi mentenanţă sisteme de calcul.

Plan învățământ TI 4

aprilie 6th, 2012

Program de studiu: Tehnologia Informației

Anul IV (2012-2013)

Nr. Crt. Disciplina Nr. credite Forma de verificare Semestrul
1. Antreprenoriat 3 E 1
2. Limbaje formale si automate 3 E 1
3. Inteligenţă artificială 4 E* 1
4. Informatică industrială 6 E* 1
5. Analiza imaginii şi recunoaşterea formelor 4 C 1
6. Informatica în ingineria mediului 4 C 1
7. Sisteme distribuite 4 C 1
8. Sisteme multi agent 4 E 2
9. Management de proiect 3 C 2
10. Aplicatii integrate pentru intreprinderi 5 E 2
11. Sisteme incorporate 5 C 2
12. Programarea WEB 5 C 2
13. Practică de specialitate 3 săptx26 ore (elaborare lucr. Licenţă 10 C 2
Legendă:
E – examen scris | E* – examen scris și oral | C – colocviu